COFFEE TOUR - Tây Nguyên Huyền Bí - 3 Ngày 2 Đêm


  • 4.060.000 đ 4.290.000 đ
  • Số lượng khách từ 6: 2.870.000 đ
  • Số lượng khách từ 10: 2.100.000 đ
  • Số lượng khách từ 14: 2.070.000 đ
  • Số lượng khách từ 22: 1.870.000 đ
  • Số lượng khách từ 30: 1.660.000 đ
  • Tình trạng: Tour đang mở
  • Nhà tổ chức: Ban Me Travel
  • Mã tour: BMT-CAFETOUR-3N2D
  • Điểm thưởng: 166

Tour có số lượng đặt tối thiểu 2

Land Tour, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột