Tour Đà Nẵng - Sơn Trà - Bà Nà Hill - Hội An


  • 5.000.000 đ

  • Tình trạng: Tour đang mở
  • Nhà tổ chức: Ban Me Travel
  • Mã tour: BMT-DN-HA-3N2D
  • Điểm thưởng: 500

Tour có số lượng đặt tối thiểu 30

BUÔN MA THUỘT, ĐÀ NẴNG, SƠN TRÀ, BÀ NÀ HILL, HỘI AN