Đăng Ký và Hủy Tour

Khi đăng ký, Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu và đóng một khoản tiền cọc để giữ chỗ. Số tiền cọc khác nhau tùy theo chương trình du lịch mà Quý khách lựa chọn, số tiền còn lại sẽ thanh toán trước ngày khởi hành căn cứ theo quy định của từng chương trình tour. Việc thanh toán được xem là hoàn tất khi Ban Mê Travel nhận được đủ số tiền trước ngày khởi hành theo quy định hoặc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên. Bất kỳ mọi sự thanh toán chậm trễ của Quý khách dẫn đến việc đăng ký tour của Quý khách bị hủy không thuộc trách nhiệm của Ban Mê Travel, đồng thời được áp dụng như quy định hủy tour.

Quy định hủy tour được áp dụng theo đúng những quy định của từng chương trình tour. Trong trường hợp Quý khách thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản, Ban Mê Travel sẽ chuyển khoản lại vào đúng thông tin tài khoản mà Quý khách đã sử dụng thanh toán sau khi trừ đi chi phí hủy tour. Quý khách sẽ chịu toàn bộ phí chuyển khoản ngân hàng cho việc hủy tour và thanh toán tiền đặt tour. Việc hoàn trả tiền cho Quý khách sẽ được Ban Mê Travel thực hiện ngay sau khi ngân hàng thông báo tiền đã vào tài khoản của Ban Mê Travel.

Riêng đối với trường hợp chỉ hủy vé máy bay: căn cứ theo điều kiện và chi phí hủy hoàn vé hiện hành của các hãng hàng không.