Chính sách Thanh toán & Hoàn trả


HÌNH THỨC THANH TOÁN

Đang cập nhật...

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Trường hợp Ban Mê Travel không tổ chức được chuyến đi (trừ trường hợp bất khả kháng) thì Bên A phải hoàn trả toàn bộ giá tour cho Bên B ngay tại thời điểm hủy chuyến đi.

Trường hợp Bên B hủy chuyến đi (hoặc được xem là hủy chuyến đi) trước ngày khởi hành thì Bên B sẽ phải thanh toán các chi phí liên quan cho Bên A theo quy định của chương trình đính kèm.