Land Tour Buôn Ma Thuột - 2 ngày 1 đêm


  • 2.390.000 đ 2.590.000 đ
  • Số lượng khách từ 2: 2.390.000 đ
  • Số lượng khách từ 4: 1.690.000 đ
  • Số lượng khách từ 6: 1.490.000 đ
  • Số lượng khách từ 10: 1.190.000 đ
  • Tình trạng: Tour đang mở
  • Nhà tổ chức: Ban Me Travel
  • Mã tour: LT-BMT-2N1D
  • Điểm thưởng: 239


Land Tour, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột